Tréninky od 24.5.2021

Logo JUUL

V souvislosti s opatřením COVID 19 vydala Národní sportovní agentura aktualizaci opatření omezujícího sportování ve vnitřních prostorech viz. Aktuální informace pro sportovce – Národní sportovní agentura (agenturasport.cz) . Z tohoto vyplívá možnost začít opět sportovat za následujících podmínek.

  1. 30 osob včetně trenérů
  2. Splnění podmínek:
    1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
    2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
    3. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
    4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

Splnění podmínek 2a), 2c) a 2d) je nutné doložit patřičnými doklady nebo jejich fotokopiemi do mailu kaulfus@judousti.cz . Podmínku dle 2b) lze doložit (cestne_prohlaseni) četným prohlášením viz. příloha tohoto mailu. Upozorňujeme na právní následky nepravdivě podaného čestného prohlášení. Výjimku z těchto bodů tvoří děti do 6-ti let, které nemusí dokládat nic.

Tréninky budou nadále probíhat a již toto rozdělení zůstane:

Pondělí, středa, pátek                        16.00-17.30       všechny děti ročníků 2009-2012

17.30-19.30        všechny děti ročníků 2001-2008

Úterý, čtvrtek                                      16.00-17.30        všechny děti ročníků 2013-2016

17.30-19.00        všechny děti ročníků 2001-2006 – posilovna

Změny v rozdělení dětí jsou možné pouze v odůvodněných případech, po schválení trenéry.

Rodiče nebudou chodit do vnitřních prostor budovy. Trenéři si děti vyzvednou před budovou a provedou kontrolu náležitostí zde. 

Je dále dle nařízení zákaz používání šaten, situaci budeme řešit stejně jak loni. 

Z důvodu malého zájmu 1 tréninkové skupiny (děti ročníků 2013-2016) o tréninkové jednotky, budou se i nadále do tréninkových jednotek hlásit a registrovat. Poté se rozhodne, zda tento trénink proběhne nebo ne (1 dítě to na tréninku moc bavit nebude). Hlásit se mohou na https://judosuti.cz (v pravém sloupci UDÁLOSTI PŘIHLÁŠENÍ). Do komentáře uveďte jméno dítěte!!!. Možnost registrovat se na trénink 1. skupiny bude vždy do 13.00 hod. dne, kdy se trénink koná a o provedené registraci obdržíte mail. Pokud na daný trénink nebude nikdo přihlášen, trénink se nebude konat.

Pokud nejste na našich stránkách registrování, použijte k registraci registrační formulář z horního menu (nebo přímo Registrace uživatele – Judo Ústí nad Labem (judousti.cz)

 Děkujeme za pochopen a trpělivost. Případné dotazy směřujte na p. Kaulfus kaulfus@judousti.cz nebo 739534306.

Výbor spolku Judo Ústí nad Labem, z. s.