Opatření COVID

Bohužel i my jsme nuceni udělat v rámci nařízení vlády nějaká opatření, abychom vyhověli požadavkům nařízení vlády. Na nás jako klub se vztahuje opatření vlády (viz příloha čl. I odst. 14 písm. b), d) –  strana 7 dole a 8 nahoře a příloha I/17 str. 38). Z tohoto důvodu musíme přijmout následující opatření:

  1. Vstup do společných prostor KD Corso bude pro VŠECHNY pouze s nasazenou ochranou dýchacích cest (rodiče, děti, trenéři a i další osoby). Děti a trenéři roušky odloží pouze v tělocvičně při cvičení. Po dokončení cvičení opět všichni odejdou s nasazenou ochranou dýchacích cest. Pokud nejste rodinní příslušníci dodržujte ve společných prostorách Judo Ústí nad Labem 1.5 m rozestupy. Jelikož je již zima a je venku chladno, umožníme doprovodu dětí zůstat ve společných prostorách Judo Ústí nad Labem (před tělocvičnou) a čekat na dítě. Je však potřeba dodržet výše uvedená hygienická opatření tj. být s ochranou dýchacích cest, 1.5 m rozestup a zapsat se do připraveného seznamu, který bude k dispozici na stole vedle šatny chlapců. Seznam bude obsahovat pouze jméno a příjmení, kontakty na vás máme. Seznam bude uchován 30 dní a poté skartován.
  2. Rodiče, kteří při čekání na děti využívají posilovnu MUSÍ být plně očkováni nebo 180 dní po prodělání COVID-19. Kdo toto nebude splňovat, bohužel nemůže posilovnu využívat. I v posilovně musíme vést seznam osob, které ji využijí. Seznam bude viset v posilovně na dveřích, kam se musíte zapsat. Trenér přítomný na tréninku ověří splnění podmínek pro pobyt v posilovně a zapsání na seznam. Seznam bude opět obsahovat pouze jméno a příjmení a bude po 30 dnech skartován.
  3. Ve společných prostorách bude k dispozici i dezinfekce rukou, prosím používejte ji.
  4. Děti do 12 let nemusí splňovat podmínky očkování a testování. Docházka dětí je pravidelně sledována a zaznamenávána, čímž splňujeme podmínky nařízení vlády. Děti 13 let a výše dle nařízení vlády musí splňovat podmínky viz příloha I/17 na straně 38 nařízení vlády v příloze.
  5. Osoby, které budou vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění COVID-19 (rýma, kašel, teplota, dušnost, bolesti kloubů, bolesti svalů ……) nebudou vpuštěny do společných prostor a případně dítě na trénink. Pokud se v průběhu tréninku zjistí, že dítě má některé tyto příznaky, bude posláno domů. Pokud vaše dítě příznaky má NEPOSÍLEJTE HO NA TRÉNINK, nebude na trénink vpuštěno nebo bude z tréninku odesláno domů.
  6. KARANTÉNA – pokud je vašemu dítěti nařízena hygienou karanténa, nesmí se tréninku zúčastnit. Dopouštíte se tímto protiprávního jednání a ohrožujete tím zdraví ostatních osob! Pokud je nařízena karanténa komukoliv ze společné domácnosti dítěte (rodič, sourozenec) má se za to, že dítě mohlo přijít do kontaktu s COVID-19 a opět by nemělo být na tréninku!
  7. Pokud je pouze uzavřena školka nebo třída ve škole a není hygienou nařízena karanténa dítěti nebo osobě ve společné domácnosti je přístup na trénink v pořádku a můžete se tréninku zúčastnit.

Tato přijatá opatření NEJSOU naším výmyslem, ale nařízením vlády ČR. Myslet si o nich všichni můžeme co chceme, ale bohužel to je jediné, co s tím můžeme dělat.

APELUJEME na všechny, aby se chovali zodpovědně a ohleduplně. Všichni trenéři Judo Ústí nad Labem jsou plně očkováni a splňují tak požadavky pro výkon své funkce. Nesplnění těchto výše uvedených podmínek (bod 1-6) vystavuje náš klub nebezpečí finančního postihu, který si nemůžeme dovolit a budeme proto dodržování kontrolovat a vyžadovat.

V případě uzavření naší činnosti z důvodu nařízení vlády (LOCK DOWN), budeme zaplacené členské příspěvky (jejich platnost) adekvátně posouvat, stejně jako v minulých letech.

Pokud vaše dítě není očkováno (týká se dětí 13 let a výše) a nemá k tomu např. zdravotní důvod, což je opět popsáno v příloze I/17 na straně 38 nebude z naší strany poskytnuta jakákoliv kompenzace. Toto je vaše svobodné rozhodnutí, my ho respektujeme, a případné náhrady uplatňujte u toho, kdo nařízení vydal. Dítě se i tak může tréninku zúčastnit, ale pouze s platným PCR testem, který pro účely sportovní přípravy má platnost 7 dní (odst. 14 písm. d) na straně 8 nařízení.

Bohužel se nařízení vlády ČR bude asi měnit, takže s tím i tyto podmínky. Budeme vás včas informovat.

Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-11-2021 – příloha

 

 

Děkujeme a přejeme hezký den

Dne 25.11.2021

Výbor spolku Judo Ústí nad Labem, z. s.