Tréninky – opatření COVID 19

Národní sportovní agentura (dále jen NSA) vydala obsáhlý manuál pro konání sportovních akcí, tréninků apod. Manuál naleznete ke stažení zde:  Pravidla-pro-konani-sportovnich-soutezi-v-dobe-pandemie-onemocneni- . Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, tréninky Judo Ústí nad Labem nadále probíhají beze změny ve stálých časech viz. https://judousti.cz/treninky/ . Jsme však nuceni zavést dle doporučení nějaká omezující opatření.

 1. Pohyb ve vnitřních prostorách bývalého KD Corso je možný pouze v roušce. Děti si roušku odloží až před samotným cvičením v tělocvičně nebo při převlékání, kde by jim překážela. Toto opatření se vztahuje i na trenéry. Pobyt v samotné budově je pro rodiče dětí možný, ale snažte se ho omezit na minimum (předání a převzetí dítěte na trénink) a za dodržení vzdáleností od ostatních osob (doporučujeme min. 2 m). Dále doporučujeme, aby předávání dítěte prováděl vždy jen jeden z rodičů. Pokud musíte na vaše dítě čekat nebo je např. nepříznivé počasí nepohybujte již s židlemi před tělocvičnou, jsou umístěny v dostatečných vzdálenostech od sebe, tak abychom vyhověli požadavkům na vzdálenost od sebe a jsou dezinfikované. Čekejte vždy s nasazenou rouškou.
 2. Nevstupujte prosím do prostoru šaten. Šatny pravidelně dezinfikujeme.
 3. U vstupu k dojo (tělocvičně) je umístěna na stole pod nástěnkou dezinfekce na ruce, prosíme používejte ji vy i vaše děti. Dezinfekce je umístěna i na toaletách.
 4. U dětí před tréninkem bude provedeno měření teploty bezkontaktním teploměrem. Při zvýšené teplotě, nebude dítě vpuštěno na trénink a budou vyrozuměni zákonní zástupci o této skutečnosti, aby si dítě vyzvedli (u malých dětí bývají zpravidla při převzetí přítomni). Teplota bude měřena vždy i u trenérů, kteří taktéž budou z další činnosti vyloučeni. Dle prázdninových doporučení pro tábory se za zvýšenou teplotu považuje 37,3°C včetně, což bude i pro nás hranice.
 5. Poučte prosím své dítě o zvýšených hygienických požadavcích, i my tak na tréninku učiníme:
  1. pravidelné mytí rukou, zvláště při přípravě a konzumaci pokrmů a nápojů,
  2. mytí rukou po toaletě vždy mýdlem po dobu 20-30 sekund,
  3. mytí rukou po jakémkoliv jejich znečištění,
  4. používání mýdla (z dávkovače) a dezinfekce na ruce,
  5. dodržování dostatečného odstupu od ostatních osob mimo sportoviště,
  6. kašlání nebo kýchání do jednorázového kapesníku nebo do ohybu lokte.
 6. Zbytečně nepanikařte z nastalé situace nebo situací, které mohou nastat.

Soutěží a kempů se budeme i nadále zúčastňovat a dle sdělení Českého svazu juda budou soutěže probíhat, nebojte se své dítě na ni přihlásit.