Krizové opatření platné od 5. října 2020

Na stránkách Českého svazu juda naleznete stanovisko k opatřením vlády ohledně sportovní činnosti. Stanovisko: https://www.czechjudo.org/krizove-opatreni-platne-od-5-rijna-2020 .

Pro naši činnost je důležitý hlavně bod č. 2:

2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní

pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně

rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci

vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců

pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,

Všichni naši členové jsou řádně registrovanými sportovci s řádně uhrazeným poplatkem Českému svazu juda, TRÉNINKY JSOU BEZE ZMĚNY (pokud nepřijde jiné opatření).

Úvodní obrázek převzat z https://czechjudo.org .