Letní tábor pokyny

Na adrese https://tabor.judousti.cz najdete pokyny k táboru + seznam věcí, které bude Vaše dítě na táboře potřebovat. S chybějícím tričkem nebo pantoflemi si poradíme, nejvíce důležitá je zdravotní dokumentace a doklady, které musí Vaše dítě na tábor při nástupu předložit. Jedná se o:

  • bezinfekčnost, vyplněná od rodičů ne starší 24 hodin!!!
  • čitelnou kopii pojišťovací kartičky (z důvodu ztráty),
  • zdravotní nebo očkovací průkaz (stačí kopie),
  • prohlášení odpovědnosti za škody
  • souhlas s ošetřením dítěte v době konání Letního dětského tábora,
  • pokud má dítě zdravotní problémy, lékařskou zprávu
  • potvrzení od lékaře, že je dítě schopno absolvovat tábor (NOVĚ NE STARŠÍ 2 LET!!!!!)
  • dále mimo tuto zdravotní dokumentaci je nutné odevzdat i souhlas se zpracováním osobních údajů tzv. GDPR

Doklady, které vyplňujete Vy jsou dostupné na https://tabor.judousti.cz/documents/ .
Upozorňujeme hlavně na „POTVRZENÍ OD LÉKAŘE, ŽE JE DÍTĚ SCHOPNO ABSOLVOVAT TÁBOR“. Toto Vám musí vystavit Váš dětský (obvodní) lékař a po nás jej zase chce Krajská hygienická stanice, která nám každý rok jezdí na kontrolu (hrozí dost velký finanční postih). Bez tohoto dokladu NEBUDE dítě na tábor převzato. Případné léky dítěti čitelně podepište. Jsou prázdniny a i Váš lékař může mít dovolenou, nenechávejte potvrzení na poslední chvíli!!!
Dále doporučujeme, hlavně u malých dětí, mít své věci podepsány. Malé děti kolikrát ani neví, co jim sebou balíte a tudíž si pak své věci neshání a bohužel je ani nepoznávají.
Odjezd autobusu z Ústí nad Labem je dne 14.8.2023 v 10.00 hod. od OD Billa Krčínova ulice. Z důvodu odbavení buďte zde již min. 1/2 hodiny předem. Z Děčína odjíždí autobusem pouze 2 osoby (Šleisová, Nevečeřalová), nástup do autobusu bude před hlavním vlakovým nádražím cca v 10.20 hod.
Návrat pak bude dne 24.8.2023 v 10.30 hod. do Děčína a cca v 11.00 hod. do Ústí nad Labem na místa odjezdu.
Z tábora poskytujeme spoustu fotografií a videí, které jsou v průběhu tábora dostupné na https://facebook.com/judo.usti.nad.labem 
Před táborem Vám poskytneme i kontakt na vedoucí, kteří se budou o Vaše dítě starat, hlavní vedoucí, není ve většině případů Vám schopen poskytnout relevantní informace o Vašem dítěti.
Případné dotazy směřujte na kaulfus@judousti.cz (primárně) nebo +420 739 534 306 .

Na letní pobyty (tábory) lze v roce 2023 získat příspěvek od zdravotních pojišťoven. Seznam a popis je k nahlédnutí zde: https://crdm.cz/clanky/aktuality/kde-ziskat-prispevek-na-letni-tabor-2023/ . Pokud nejste z Ústí nad Labem, doneste si vyplněné potvrzení na tábor a my vám jej potvrdíme při převzetí dítěte přímo na táboře.