Letní tábor – POKYNY!!!!!

ODJEZD autobus: dne 8.8.2020 ve 14.00 hod. z parkoviště u OD Billa, Krčínova ul., Ústí nad Labem. Je vhodné tam být cca 30 min. předem. Odjezd z Děčína 8.8.2020 v 14.30 hod. od hl. vlakového nádraží.

SRAZ na místě: děti budou přebírány v areálu Bajtlich, Chřibská dne 8.8.2020 mezi 15.00-16.00 hod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem ke COVID 19 situaci a zpřísněným podmínkám pro Letní dětské tábory (rekreace), je nástup na tábor možný jen v uvedeném časovém rozmezí. Dřívější nebo pozdější nástupy nejsou možné (bylo zveřejněno již v podmínkách tábora, které byly odsouhlaseny při podávání přihlášky) a dítě nebude dříve nebo později převzato. Přebírání dětí přímo na místě proběhne na parkovišti areálu, rodiče nemají do areálu přístup. Pokud je to možné, z důvodu co nejmenšího kontaktu s cizími osobami, přiveze dítě do tábora pouze jeden rodič. Na táboře jsou ZAKÁZÁNY jakékoliv návštěvy (rodiče, příbuzní, známí apod.). Děti nebudou mít výlety do okolních měst a obcí, výlety do přírody budou zachovány. V areálu tábora je možné si koupit občerstvení a i my máme pro děti připraveny soutěže o ceny a sladkosti. Povinnost nosit roušky nám není stanovena, ale prosíme rodiče, aby každé dítě u sebe roušku pro jistotu mělo. Dezinfekci zajišťujeme my spolu s provozovatelem areálu.

Za dodržování těchto opatření a tím zajištění hladkého průběhu tábora děkujeme.

POKYNY K ODJEZDU:

Před odjezdem na tábor a při balení zavazadla prosíme o prostudování pokynů k táboru, které vám i přišly na email uvedený v přihlášce. Pokyny k táboru naleznete na https://tabor.judousti.com nebo na https://tabor.judousti.cz . Přímý odkaz je zde https://tabor.judousti.com/pokyny . Dodržováním těchto pokynů nám i sobě usnadníte převzetí dítěte na tábor a i pobyt dítěte na táboře (vybavení, věci sebou, potřebné doklady a dokumentace).

DOKUMENTACE DÍTĚTE:

Kompletní seznam dokumentů najdete na https://tabor.judousti.com/povinneFormulare . U formulářů došlo v souvislosti s COVID 19 ke změně u formuláře bezinfekčnosti, u kterého přibylo prohlášení o COVID 19 a případném pobytu v zahraničí. Nebojte se prosím uvést, že jste byli na zahraniční dovolené nebo výletu, na pobyt to nemá žádný vliv, je to pouze informace pro zdravotní personál tábora. Pří nástupu na tábor musíte odevzdat:

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE viz. https://tabor.judousti.com/public/soubory/potrvzeni_od_lekare.pdfBez tohoto potvrzení nebude dítě k pobytu přijato a nemůžeme ani udělat žádnou výjimku!!! Toto potvrzení má platnost 2 roky a lze jej využít po dobu těchto dvou let platnosti i na jiné ozdravné pobyty (školy v přírodě, jiné tábory apod.). Nejedná se o jakýsi náš výmysl, ale o zákonnou povinnost dle zákona č. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále prováděcím právním předpisem vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Toto potvrzení vydává obvodní (ošetřující) lékař.

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (BEZINFEKČNOST) viz. https://tabor.judousti.com/public/soubory/prohlaseni_2020.pdf . Podpis na tomto prohlášení nesmí být starší než 24 hodin před nástupem. Doporučujeme datum 8.8.2020 (den nástupu). Prohlášení nemusí být potvrzeno lékařem.

SOUHLAS GDPR viz. https://tabor.judousti.com/public/soubory/gdpr.pdf

SOUHLAS S OŠETŘENÍM DÍTĚTE V PRŮBĚHU TÁBORA viz. https://tabor.judousti.com/public/soubory/souhlas_s_osetrenim_2020.pdf . O děti se bude v průběhu tábora starat MUDr. Kašperek Jiří a sestřička Lenka Reissigová a vzhledem k legislativě potřebují k ošetření tento souhlas zákonného zástupce dítěte.

OČKOVACÍ PRŮKAZ – ideálně jeho kopii.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti a očkovací průkaz se vám po skončení tábora vrací, najdete je v zavazadle dítěte.

Z tábora budou zveřejňovány fotografie a to každý den. Fotky naleznete především na naší FB stránce https://www.facebook.com/judo.usti.nad.labem a na FB stránkách zúčastněných oddílů Davle, Judo ZŠ Týnec nad Labem, JC Rumburk, Děčín.

 

Návrat autobusem je plánován na 15.8.2020 v 10.30 hod. Děčín a v 11.00 hod. Ústí nad Labem na stejná místa jako byl nástup.

Děti, které nejedou autobusem si rodiče můžou převzít nejpozději do 10.00 hod. v areálu Bajtlich (prosíme o dodržování pravidel jako u nástupu).