Letní tábor 2022 – POKYNY (odjezd, příjezd)

ODJEZD autobus: dne 15.8.2022 ve 10.30 hod. z parkoviště u OD Billa, Krčínova ul., Ústí nad Labem. Je vhodné tam být cca 30 min. předem pro plynulé odbavení.

SRAZ na místě: děti budou přebírány v areálu U Jasanu, Krásné Pole 13, Chřibská dne 15.8.2022 mezi 11.00-12.00 hod. Dřívější nástup (před 11.00) není možný!!!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Dřívější nebo pozdější nástupy nejsou možné (bylo zveřejněno již v podmínkách tábora, které byly odsouhlaseny při podávání přihlášky) a dítě nebude dříve nebo později převzato. Přebírání dětí přímo na místě proběhne u vstupu do areálu, rodiče nemají do areálu přístup. Pokud je to možné (není to nutné), z důvodu co nejmenšího kontaktu s cizími osobami, přiveze dítě do tábora pouze jeden rodič. Na táboře jsou ZAKÁZÁNY jakékoliv návštěvy (rodiče, příbuzní, známí apod.). V areálu tábora není možné si koupit občerstvení, tato možnost je v blízké večerce, kam děti budou doprovozeny a i my máme pro děti připraveny soutěže o ceny a sladkosti. Jídlo a pitný režim jsou zajištěny. Povinnost nosit roušky nám není stanovena, ale prosíme rodiče, aby každé dítě u sebe roušku (respirátor, jinou ochranu) pro jistotu mělo. Dezinfekci zajišťujeme my spolu s provozovatelem areálu.

Za dodržování těchto opatření a tím zajištění hladkého průběhu tábora děkujeme.

POKYNY K ODJEZDU:

Před odjezdem na tábor a při balení zavazadla prosíme o prostudování pokynů k táboru, které vám i přišly na email uvedený v přihlášce. Pokyny k táboru naleznete na https://tabor.judousti.cz . Dodržováním těchto pokynů nám i sobě usnadníte převzetí dítěte na tábor a i pobyt dítěte na táboře (vybavení, věci sebou, potřebné doklady a dokumentace).

DOKUMENTACE DÍTĚTE:

Při nástupu na tábor musíte odevzdat:

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE. Bez tohoto potvrzení nebude dítě k pobytu přijato a nemůžeme ani udělat žádnou výjimku!!! Toto potvrzení má platnost 2 roky a lze jej využít po dobu těchto dvou let platnosti i na jiné ozdravné pobyty (školy v přírodě, jiné tábory apod.). Nejedná se o jakýsi náš výmysl, ale o zákonnou povinnost dle §9 zákona č. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále prováděcím právním předpisem vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Toto potvrzení vydává obvodní (ošetřující) lékař.

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ BEZINFEKČNOST) viz. https://tabor.judousti.cz/upload/summerCamp/3/infectivity.pdf . Podpis na tomto prohlášení nesmí být starší než 24 hodin před nástupem. Doporučujeme datum 15.8.2022 (den nástupu). Prohlášení nemusí být potvrzeno lékařem.

SOUHLAS GDPR viz. https://tabor.judousti.cz/upload/summerCamp/3/gdpr.pdf

SOUHLAS S OŠETŘENÍM DÍTĚTE V PRŮBĚHU TÁBORA A ODPOVĚDNOST ZA ZPŮSOBENÉ ŠKODY viz. https://tabor.judousti.cz/upload/summerCamp/3/treatmentConsent.pdf . O děti se bude v průběhu tábora starat MUDr. KAŠPEREK Jiří, MUDr. HENTSCHELOVÁ Karla a zdravotník DRUGDA Martin a vzhledem k legislativě potřebují k ošetření tento souhlas zákonného zástupce dítěte.

OČKOVACÍ PRŮKAZ – ideálně jeho kopii.

KARTIČKA POJIŠTĚNCE – ideálně její kopie

Potvrzení o zdravotní způsobilosti, očkovací průkaz a kartička pojištěnce se vám po skončení tábora vrací, najdete je v zavazadle dítěte.

Z tábora budou zveřejňovány fotografie a to každý den. Fotky naleznete především na naší FB stránce https://www.facebook.com/judo.usti.nad.labem a na FB stránkách zúčastněných oddílů Davle, Judo ZŠ Týnec nad Labem, JC Rumburk, Judo Varnsdorf.

Návrat autobusem je plánován na 25.8.2022 v 11.15 hod. k OD Billa Ústí nad Labem.

Osobně si dítě můžete vyzvednout dne 25.8.2022 mezi 9.00-11.00 hod.