Tréninky nejsou do konce srpna 2014, ale soustředění Bedřichov 2014 se blíží!

Vážení rodiče!
Dovolujeme si Vám oznámit, že tréninky do konce srpna 2014 nejsou. S některými se uvidíme na soustředění Bedřichov 2014.
Zároveň bychom vás chtěli upozornit, že platba za soustředění měla být uskutečněna do konce května 2014. Kontrolou bylo zjištěno, že někteří přihlášení platbu neuhradili!!!
Proveďte prosím platbu tak, aby byla patřičná částka připsána na účet u Fiobanky Judo Ústí nad Labem do 23. 6. 2014.
Pokud nebude částka uhrazena, budou dotčení nahrazeni náhradníky, kteří čekají !!!

Děkujeme všem za spolupráci a v září na tréninkách na viděnou (sledujte stránky www.judousti.cz).

trenéři  JUDO ÚSTÍ NAD LABEM