POKYNY K TÁBORU

Odjezd na letní tábor je dne 10.8.2019 ve 14.00 hod. od OD Billa, Krčínova ulice, Ústí nad Labem. Prosíme rodiče, aby na místě byly min. ½ hodiny předem tj. 13.30 hod..

Odjezd z Děčína pak bude od vlakového nádraží cca ve 14.30 hod.

Děti, které jedou po vlastní ose začneme na místě přebírat nejdříve v 14.30 hod.

Upozorňujeme na povinnou zdravotní dokumentaci, bez které NEBUDE dítě na tábor převzato a prosíme rodiče, aby toto respektovali! Jedná se o: 

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI viz. https://judousti.cz/wp-content/uploads/2019/01/potrvzeni_od_lekare.pdf popřípadě pokud máte potvrzení z jiného tábora nebo školy v přírodě nebo potvrzení z loňska, které není starší 2 let. 

GDPR – viz. https://judousti.cz/wp-content/uploads/2019/01/gdpr.pdf  

BEZINFEKČNOSThttps://judousti.cz/wp-content/uploads/2019/01/prohlaseni_2019.pdf – POZOR DATUM NESMÍ BÝT STARŠÍ NEŽ 24 HODIN PŘED NÁSTUPEM NA TÁBOR 

PROHLÁŠENÍ O ZPŮSOBENÉ ŠKODĚ – viz. https://judousti.cz/wp-content/uploads/2019/01/prohlaseni_2019.pdf  

SOUHLAS S PŘÍPADNÝM OŠETŘENÍM DÍTĚTE – viz. https://judousti.cz/wp-content/uploads/2019/01/souhlas_s_osetrenim.pdf  

KARTIČKU POJIŠTENCE – možno i v kopii 

OČKOVACÍ PRŮKAZ – možno i v kopii 

Dále doporučujeme DŮKLADNĚ prostudovat pokyny k táboru viz. https://judousti.cz/wp-content/uploads/2019/01/tabor_pokyny_2019.pdf , usnadníte tak pobyt svého dítěte na táboře a nám i práci s dětmi. 

Mobilní telefon

Z důvodu špatných zkušeností Vás žádáme, nedávat dětem na tábor mobilní telefon. Spokojenost Vašeho dítěte Vám mobilní telefon stejně nezaručí a naopak příliš často je využíván jako hlavní pomocník k věcem, které na tábor skutečně nepatří! V případě, že si dítě na tábor mobilní telefon vezme, je jeho používání dítěti dovoleno jen v době od 19.30-20.00 hod. a to pouze k telefonování!!! V případě jiné činnosti s telefonem nebo telefonování mimo vymezený čas bude telefon dítěti odebrán a dávám pouze ve vymezený čas na telefonování. Pokud si Vaše dítě telefon neuloží u svého oddílového vedoucího, nebude jeho poškození, ztráta nebo odcizení na táboře (ani po něm) nijak řešeno!!! Poučte prosím i své dítě, že případné problémy mobilní telefon nevyřeší, vyřeší je pouze komunikace s táborovým vedoucím, který je na místě a může vše ihned řešit.

Cennosti

Děti si budou moci své cennosti a peníze uschovat u svého oddílového vedoucího. V případě, že této možnosti nevyužijí, za případné ztráty nezodpovídáme!!!

!!!!!!!NÁVŠTĚVY!!!!!!!

V táboře jsou výslovně zakázány návštěvy rodičů a rodinných příslušníků. Je to z důvodu hygieny, kdy tábor podléhá režimu ozdravného pobytu dle zákona o veřejném zdraví z. č. 258/2000 Sb.. Dalším důvodem je narušení zaběhnutého režimu tábora a v neposlední řadě sebou máme i menší děti, ke kterým by to nebylo fér a mohlo by se jim začít stýskat. Děkujeme.

NÁVRAT

Odjezd z Chřibské je dne 17.8.2018 ve 14.00 hod.. Ve stejný čas si i vyzvedávejte své děti z tábora. Děti dostanou poslední den i oběd. Příjezd do Děčína je mezi 14.30-15.00, do Ústí pak 15.00-15.30. Příjezd bude na stejná místa.