Poděkování firmě Black&Decker

Chtěli bychom tímto poděkovat firmě Black&Decker za darování věcí, které nám pomohli z organizací a průběhem Letního tábora.